2024 METŲ ATASKAITOS:

2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 METŲ ATASKAITOS:

2023 m. ataskaitos aiškinamasis raštas

2023 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2023 m.

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2023 m. I pusmetį

2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 METŲ ATASKAITOS:

2022 m. ataskaitos aiškinamasis raštas

2022 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2022 metus

2022 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 METŲ ATASKAITOS:

2021 m. ataskaitos aiškinamasis raštas

2021 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2021 metus

2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinimasis raštas

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2021 I pusmetį

2021 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 M. ATASKAITOS:

2020 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2020 metus

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020 m. I pusmetis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020 m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020m. I ketvirtis

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 M. ATASKAITOS:

2019 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2019 metus

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 m. I pusmetis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 m. I ketvirtis

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 M. ATASKAITOS:

2018 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018 m. metinė

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018 m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018 m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018 m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018 m. I ketvirtis

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 M. ATASKAITOS:

2017 m. metinių ataskaitų konsolidacija

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017 m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017 m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017 m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017 m. I ketvirtis

2016 M. ATASKAITOS:

2016 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016 m.

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016 m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016 m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016 m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016 m. I ketvirtis

2016 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2016 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2016 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2015 M. ATASKAITOS:

2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015 m. I ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015 m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015 m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015 m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015 m.

2015 m. metinių ataskaitų konsolidacija