2023 METŲ ATASKAITOS:

2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 METŲ ATASKAITOS:

2022 m. ataskaitos aiškinamasis raštas

2022 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2022 metus

2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (2 d.)

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 METŲ ATASKAITOS:

2021 m. ataskaitos aiškinamasis raštas

2021 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2021 metus

2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinimasis raštas

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2021 I pusmetį

2021 m.II ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m.I ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 M. ATASKAITOS:

2020 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2020 metus

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020m. I Pusmetis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020m. I ketvirtis

2020m.III ketvirčio finansinės ataskaitos

2020m.II ketvirčio finansinės ataskaitos

2020m.I ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 M. ATASKAITOS:

2019 m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas už 2019 metus

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019m. I Pusmetis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019m. I ketvirtis

2019m.III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019m.II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019m.I ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 M. ATASKAITOS:

2018m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018 m. metinė

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018 m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2018m. I ketvirtis

2018m.III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018m.II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018m.I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 M. ATASKAITOS:

2017m. metinių ataskaitų konsolidacija

2017m.III ketvirčio finansinės ataskaitos

2017m.II ketvirčio finansinės ataskaitos

2017m.I ketvirčio finansinės ataskaitos

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2017m. I ketvirtis

2016 M. ATASKAITOS:

2016m. metinių ataskaitų konsolidacija

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016m.

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2016m. I ketvirtis

2016m.III ketvirčio finansinė ataskaita

2016m.II ketvirčio finansinė ataskaita

2016m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2015 M. ATASKAITOS:

2015m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2015m. III ketvirčio finansinė ataskaita

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015m. I ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015m. II ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015m. III ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015m. IV ketvirtis

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2015m.

2015m. metinių ataskaitų konsolidacija