Apie mus

MISIJA

Lopšelis-darželis „Dobilas“ – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas, kurianti modernią, saugią, sveiką ugdymo(si) aplinką.

VIZIJA

Lopšelis-darželis „Dobilas“ – šiuolaikiška, atvira kaitai, nuolat besimokanti, sėkmingai organizuojanti ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo mokykla.

STRATEGINIS TIKSLAS

Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką.

UŽDAVINIAI

1. Siekti kokybiško, inovatyvaus, visapusiško vaiko ugdymo(si).
2. Plėtoti ugdytinių tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ugdymo(si) procese.
3. Siekti darbuotojų profesionalumo ir lyderystės.

Įstaigoje veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo, 5 – ikimokyklinio ugdymo (dvi iš jų – savaitinės), 1 priešmokyklinio ugdymo.

Dieninių grupių darbo laikas – 7.12 – 18.00 val. Savaitinėse grupėse darbas prasideda pirmadienį 7.00 val. ir baigiasi penktadienį 20.00 val.

Kuo mes patrauklūs?

- 1 ha žalios teritorijos, kuri nesiriboja nei su viena gatve;
- Įrengtas futbolo aikštynas, nauji žaidimų įrenginiai, edukacinės lauko priemonės...
- Taikome lauko pedagogikos elementus, todėl daug laiko su vaikais praleidžiame lauke.
- Naudojame inovatyvias ugdymo priemones: inteaktyviąsias grindis, bitutes-robotukus, multimediją, interaktyviąją lentą ir pan.
- Dažnai lankome teatrus, muziejus, parodas, filmus ir pan. (palanki aplinka – miesto centras).
- Veikia būreliai: krepšinio, šokių, anglų kalbos.
- Turime 2 savaitines grupes (2–7 m. vaikams).

Kam skirtos savaitinės grupės?

Tėveliams, dirbantiems pamainomis, pagal slenkantį darbo grafiką, ilgesnę darbo dieną, (pvz. prekybos centruose, gamybos sektoriuje ir pan.), dažnai vykstantiems į komandiruotes, verslo žmonėms, vieniems auginantiems vaikus, visiems, kurie neturi šalia artimųjų, kurie galėtų pasiimti vaikus įprastu lopšelių-darželių darbo laiku. Jūs galėsite pasiimti vaikus jums patogiu laiku, o dirbant naktį ar pamainomis vaikas galės saugiai permiegoti ir gauti papildomą vakarienę.