ADMINISTRACIJA:

Direktorė
Vilma Barauskienė
Tel.: 8 45 433356
El. paštas:  lddobilas.direktore@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Tautkienė
Tel.: 8 45 433261
El. paštas: dobilas.pavaduotoja@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Rasa Baltušnikienė
Tel.: 8 647 69445
El. paštas: lddobilas.ukvedys@gmail.com

Buhalterija
Panevėžio apskaitos centras
Tel.: 8 676 95780
El. paštas: rastine@panac.lt