Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas”
Įmonės kodas 190416490
Adresas Karžygių g. 5, Panevėžys 35196

Tel. +370 45 433356, el. p. info@lddobilas.lt

ADMINISTRACIJA:

Direktorė
Vilma Barauskienė
Tel.: +370 45 433356
El. paštas:  lddobilas.direktore@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Tautkienė
Tel.: +370 45 433261
El. paštas: dobilas.pavaduotoja@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Rasa Baltušnikienė
Tel.: +370 647 69445
El. paštas: lddobilas.ukvedys@gmail.com

Buhalterija
Panevėžio apskaitos centras
Tel.: +370 676 95780
El. paštas: rastine@panac.lt