Prašymų į lopšelį-darželį registracija

Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka – Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

Vaikų registracija į lopšelius-darželius vykdoma  vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-02 įsakymu Nr. A-84(41E) patvirtintu Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos  aprašu.