Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

Būreliai, vedami įstaigoje:

Krepšinio būrelis

Robotikos būrelis

Šokių būrelis

Paslaugos

Partneriai