Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT: įjungia ir išjungia klavišų fiksavimą

Laikykite nuspaudę klavišą SHIFT aštuonias sekundes: įjungia ir išjungia klavišų filtravimą

Laikykite nuspaudę klavišą NUM LOCK penkias sekundes: įjungia ir išjungia perjungimo įgarsinimą

ALT + kairysis SHIFT + NUM LOCK – įjungti ir išjungti pelės imitavimą klaviatūra

ALT +kairysis SHIFT + PRINT SCREEN – įjungti ir išjungti kontrastingą vaizdą


Kitos klavišų kombinacijos

F1 – iškviesti žinyną.

F2 – pervadinti pasirinkto katalogo ar failo pavadinimą.

F3 – atverti bylų paieškos langą darbalaukyje.

F5 – atnaujinti vaizdą („refresh“).

F10 – atidaryti programos meniu.

Ctrl + A – pažymėti visus darbalaukio objektus.

Alt + Enter – atversti objekto savybių skydelį.

Alt – pabraukta raidė iš meniu – pasirinkti meniu skyrių.

Alt + F4 – uždaryti langą.

Ctrl + C – pažymėtus objektus kopijuoti į kompiuterio atmintį.

Ctrl + V – į pasirinktąją vietą nukopijuotus objektus įklijuoti į pasirinktą vietą.

Delete – ištrinti pasirinktą objektą.

Ctrl + D – ištrinti pasirinktą objektą.

Alt + tarpas – atverti lango meniu.

Shift + F10 – atverti pažymėto objekto meniu.

Ctrl + Esc – iškviesti „Start“ meniu.

Alt + Tab – pasirinkti kitą langą.

Ctrl + Z – atšaukti paskutinį veiksmą.