Lopšelyje-darželyje teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Teikiamos logopedo paslaugos: I, II 8.00-12.30, III 08.00-12.30; 13.00-17.30, IV 7.40-12.30; V 8.00-12.00

Muzikos mokytojas: I, II 7.50-12.30, III 7.50-12.33; 14.58-18.06, IV 7.50-12.30; V 7.50-12.24

Maitinimas:

3 savaičių maitinimo valgiaraštis

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

  • Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo nr. 1-128 „dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo  netekusiu galios http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21029907
  • Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu nr. 1-312, pakeitimo ir atleidimo nuo mokesčio įstaigos reikmėms karantino paskelbimo laikotarpiu http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21047708&KlasId=9