Covid-19

Reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos:

  • INFORMACIJA DĖL PAVIRŠIŲ TYRIMO. Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose organizuojamas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2. Apie atliktų tyrimų rezultatus lopšelio-darželio "Dobilas" bendruomenė bus informuojama per musudarzelis.lt sistemą. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl paviršių ėminių organizavimo čia.
  • Bendros rekomendacijos
  • Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu nr. 1-312, pakeitimo ir atleidimo nuo mokesčio įstaigos reikmėms karantino paskelbimo laikotarpiu http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21047708&KlasId=9
Draugai