Informacija

Paskelbus Vyriausybei ekstremalią situaciją dėl koronaviruso grėsmės nutarta dviem savaitėms nuo kovo 13 dienos iki 27 dienos sustabdyti visų šalies švietimo įstaigų veiklą. Lopšelis-darželis nepriims vaikų į įstaigą kovo 16 – 27 d., o kovo 13 d. rekomenduojama neatvesti vaikų. Dėl tolimesnės įstaigos veiklos sekite Vyriausybės nutarimus.

Informacija apie koronaviruso prevenciją: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Įsakymas dėl koronaviruso valdymo priemonių

Koronaviruso valdymo priemonės

Koronaviruso valdymo piremonės

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312

Informacija apie Vaiko sveikatos pažymą, bei instrukcija kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persiųsti vaiko sveikatos pažymos kodą

Taisyklės, kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

2019 metų panaudotos lėšos iš GPM gautų 2 proc.

2018 metų panaudotos lėšos iš GPM gautų 2 proc.

Panevėžio m. sav. sveikatos biuro 2019 m. I-III ketvirčio darbo planas - ataskaita

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. V-657 „DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Į vaiko kalbos raidą žiūrėkime rimtai

Paramos vaikams centras informuoja "Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų"

ĮSTAIGOS TVARKOS, APRAŠAI:

Lankomumo tvarka

Krizių valdymo tvarka

Vasaros tvarkos aprašas 2020 m.

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Vaikų saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Korupcijos prevencijos programa

VGK tvarkos aprašas

Draugai