Informacija

Tevu_linija_facebok_2_edited.jpg

Informacija apie nemokamus pietus priešmokyklinukams ir pirmokams

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO UGDYMO
ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS, KARANTINO METU: Tvarkos aprašas ir įsakymas

Informacija apie koronaviruso prevenciją: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Įsakymas dėl koronaviruso valdymo priemonių

Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

SPRENDIMAS
DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO  NETEKUSIU GALIOS
http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21029907 

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS KARANTINO PASKELBIMO LAIKOTARPIU http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21047708&KlasId=9 

-- Informacija apie Vaiko sveikatos pažymą, bei instrukcija kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persiųsti vaiko sveikatos pažymos kodą

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos diektoriaus Įsakymas dėl ugdymosi šeimoje

Vyriausybės nutarimas dėl ugdymosi šeimoje

2019 metų panaudotos lėšos iš GPM gautų 2 proc.

2018 metų panaudotos lėšos iš GPM gautų 2 proc.

Panevėžio m. sav. sveikatos biuro 2019 m. I-III ketvirčio darbo planas - ataskaita

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. V-657 „DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Į vaiko kalbos raidą žiūrėkime rimtai

Paramos vaikams centras informuoja "Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų"

ĮSTAIGOS TVARKOS, APRAŠAI:

Lankomumo tvarka

Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarka

Vasaros tvarkos aprašas 2020 m.

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Vaikų saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Korupcijos prevencijos programa

VGK tvarkos aprašas

Ugdymosi šeimoje tvarkos aprašas

Draugai